Ilazao ny namana
 
Soraty ny adiresin'ny namana tianao hasaina (fara-fahamarony 20 isaky mandefa).
Asio '; ' manasaraka ny adiresy tsirairay. Ohatra: rabe@server.com; rakoto@server.com

Anaranao
Adiresy E-mail-nao
Soraty ity fanamarinana ity